Central Sanskrit University Website English Version  |  संस्कृत संस्करणम्  |  हिन्दी संस्करण
CSU CSU

ACTIVITIES
ACTIVITIES REPORTS January to April 2022

ACTIVITIES REPORTS April to June 2022


Cleaning Awareness


  

संस्कृतसप्ताहे विथिनाटकप्रदर्शनम्


  

संस्कृतसप्ताह


 

मेघदूतपद्यानुवाचनम्


 

IYD 2022

 

संस्कृतस्वातन्त्र्यवीरस्मृतिव्याख्यानमाला-2022

 

संस्कृतस्वातन्त्र्यवीरस्मृतिव्याख्यानमाला-2022

 

संस्कृतस्वातन्त्र्यवीरस्मृतिव्याख्यानमाला-2022

 

संस्कृतस्वातन्त्र्यवीरस्मृतिव्याख्यानमाला-2022

 

Yoga Training

 

उत्कर्षमहोत्सवस्य प्रत्यक्षप्रसारः

 

Departmental Cultural Activity

 

Shiksha-Shastri 1st year(B.Ed) Seminar

 

वीथीनाटकम्

 

श्रीमद्वाल्मीकिरामामायणस्य सुन्दरकाण्डस्य त्रिदिवसीयपारायणोपक्रमः।

 

Pariksha Pe Charcha 2022

 

Shiksha-Shastri 2nd year(B.Ed) Seminar

 

Shiksha-Shastri(B.Ed) Computer Traning 2022

 

Shiksha-Shastri(B.Ed) Art & Craft Traning 2022

... ...

Shiksha-Shastri(B.Ed) Yoga Traning 2022

...

Union Minister

... ...

भगवत्या: सरस्वत्या: पूजनं 2022

... ...

सूर्य नमस्कार 2022

... ...

गीताजयन्तीमहोत्सव 2021